அமரர் அரு.ராமநாதனின் மிகப் புகழ் பெற்ற சரித்திர நாவல். காதல், வீரம், விவேகம் நிறைந்த உணர்ச்சியோட்டத்துடன் விறுவிறுப்பும் கூடிய மிகச் சிறந்த நாவல். மொத்த பக்கங்கள் 1704- மூன்று பாகங்கள்

முதற்பாகம் 150-00

இரண்டாம் பாகம் 190-00

மூன்றாம் பாகம்   270-00

வீரபாண்டியன் மனைவி- Paper Back

₹610.00Price