சிவபெருமானின் அருள் பெற்ற வாதாபியின் காலத்தில் வாழ்ந்த வீரவன்னியன் மற்றும் அவனது புதல்வர்கüன் வெற்றி வரலாற்றையும்,

வீர சாகஸங்களையும் விளக்கும் அற்புதமான நூல்.

பக்கங்கள் 160 

ஸ்ரீ வன்னிய புராணம்

₹60.00Price