பக்தர்களின் பகவந்நாம சங்கீர்த்தனத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு, அவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பொருட்டு பகவான் விஜயம் செய்ததை விளக்கும் பக்தி நூல்.   பக்கங்கள் 760  Demmy Size Hard Bound

ஸ்ரீமத் பாண்டுரங்க பக்த விஜயம்

₹320.00Price