top of page

நெஞ்சை மலர்விக்கும் கதைகளும் அறிவை புதுப்பிக்கும் ஆத்ம ரகசியங்களும் நிறைந்தது. கண்கவர் சித்திரங்களுடன் பன்னிரண்டு ஸ்கந்தங்களும் மூன்று பாகங்கல் தரப்பட்டுள்ளது.

Demmy Size-Hard Bound. மூன்று பாகங்கள் இணைந்த ஒரே நூல்

பக்கங்கள் 1276

ஸ்ரீதேவி பாகவதம்

₹700.00Price