சமயம், வரலாறு, இலக்கியம் நிறைந்த இந்த இனிய நூலை அறுபத்து மூவர் கதைகள் என்னும் தலைப்பில் வசன வடிவில்  இன்றியமையாத அடிக்குறிப்புகளுடன் அழகிய ஓவியங்களும் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றது. பக்கங்கள் 592  Crown Size Paper Back

ஸ்ரீ அறுபத்துமூவர் கதைகள்(பெரிய புராணம் வசனம்)-PaperBack

₹190.00Price