திருஞானசம்பந்தர்(1,2,3),திருநாவுக்கரசர்(4,5,6), சுந்தரர்(7) ஆகிய மூவரும் அருளிச்செய்த முதல் ஏழு திருமுறைகளிலிருந்து அகத்திய முனிவர் திரட்டி அருளிய இருபத்து இந்து திருப்பதிகங்கள்- மூலம் மட்டும் -96 பக்கங்க்கள்.

ஸ்ரீ அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு

₹60.00Price