காந்தியடிகளின் இன்முறைப் போராட்டங்களையே தமது அரசியல் நெறியாகக் கொண்டு போராடி, அமெரிக்கா நீக்ரோ மக்களின் உரிமைகளைப் பெற்றுத் தந்த  லூதர் கிங்கின் வாழ்க்கை வரலாறு.

பக்கங்கள் 184

மார்டின் லூதர் கிங்

₹60.00Price