பல மூல நூல்களையும் பரிசோதித்து புத்தர் காலத்திய பாலி மொழியிலுள்ள நூலின் வழியிருந்து முதன் முதலாகத் தமிழ் மொழியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பக்கங்கள் 640

போதிசத்துவர் கதைகள்

₹240.00Price