யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத் தலங்களின் புராணமும்  வழிபாடும். பக்கங்கள் 

நான்கு புனித தல யாத்திரை

₹120.00Price