கவி சோமதேவ பட்டரின் இக்கதைக் கடல். படிக்க சுவையானது. சிந்தனைக்கு ஒரு விருந்து. பகுத்தறிவுக்கு ஒரு பாசறை. பக்கங்கள் 480

கதைக்கடல்

₹110.00Price