top of page

இரவீந்திரநாத்தாகூரின் சரிதமும், கீதாஞ்சலி பாடல்களின் தமிழாக்கமும் முழுமையாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல பாடல்களுக்கு விளக்க உரையும் தரப்பட்டுள்ளது. பக்கங்கள் 200 

இரவிந்திரநாத்தாகூரும் கீதாஞ்சலியும்

₹75.00Price